پرسش های متداول
1394/6/6 جمعه
نحوه محاسبه نمره دروس عملی دانشگاه پیام نور چگونه است؟

.

نحوه محاسبه نمره دروس عملی دانشگاه پیام نور چگونه است؟نحوه محاسبه نمره نهایی دروس عملی و یا دروس نظری عملی به­صورت ذیل است:

نمره پایان ترم هر درس نظری و عملی بر اساس تعداد واحد نظری و عملی تعیین می­شود؛ یعنی:

(تعداد واحد نظری + تعداد واحد عملی) ÷ ((تعداد واحد بخش عملی × نمره بخش عملی) +(تعداد واحد بخش نظری × نمره بخش نظری)) = نمره نهایی


این قاعده کلی برای همه دروسی که واحد عملی داشته باشند قابل استفاده می­باشد.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر