پرسش های متداول
1394/6/6 جمعه
تطبیق واحد دروس دانشجویانی که تغییر رشته داده اند، چگونه انجام می شود؟

.

پرسش های متداول
تطبیق واحد دروس دانشجویانی که تغییر رشته داده اند، چگونه انجام می شود؟


در بخشنامه جدیدی که به رؤسای استانی دانشگاه پیام نور ارسال شده است نحوه محاسبه دروس و تطبیق واحد دانشجویانی که تغییر رشته داده اند اعلام شد و به­صورت ذیل می­باشد:

1- دروس مشترک (تخصصی و عمومی) در دورشته، که دارای منبع، عناوین، تعداد واحد یکسان وکد درس مشترک باشند نیازی به تطبیق واحد نداشته و عیناً با همان نمره مردودی و قبولی در کارنامه دانشجو باقی می ماند.

2- کلیه دروس عمومی: باتوجه به متفاوت بودن کد علوم پایه و علوم انسانی ، نیازی به تطبیق واحد نداشته و عیناً با همان نمره مردودی و قبولی در کارنامه دانشجو باقی می ماند و کد درس مطابق رشته اصلاح می گردد و در معدل نیمسال و کل محاسبه می شود.

3- در صورتیکه دروس غیرعمومی دارای کد متفاوت می باشند ولی مطالب از نظر محتوی علمی و تعداد واحد با دروس رشته جدید مطابقت دارد مطابق مقررات معادلسازی صورت می پذیرد.

4- سایر دروس دانشجو که در سرفصل رشته جدید وجود ندارد در معدل نیمسال و کل محاسبه نمی گردد و کد 3 اعمال می شود.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر