پرسش های متداول
1394/6/6 جمعه
نحوه محاسبه نمره امتحان در دانشگاه پیام نور چگونه است؟

.

حالت اول :اگر استاد برای دانشجو نمره میان ترم وارد کند:

میان ترم از ۶ نمره +نمره امتحان از ۱۴ نمره = نمره­ی نهایی از 20

حالت دوم : اگر استاد برای دانشجو نمره میان ترم وارد نکند:

7÷( 10 × نمره امتحان از ۱۴ نمره ) = نمره­ی نهایی از 20

نکته : نمرات دانشجو برای تمام دروس در هر دو حالت محاسبه می شود و بهترین حالت در نظر گرفته می­شود.

به­طور مثال اگر استاد برای دانشجو نمره میان ترم ۳ از ۶ نمره را در نظر بگیرد و دانشجو نمره ۱۴ از ۱۴نمره را کسب کند در حالت اول نمره دانشجو ۱۷ می شود اما در حالت دوم نمره دانشجو ۲۰ می شود پس سیستم نمره ۲۰ را برای دانشجو در نظر می­گیرد.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر