1400/6/28 یکشنبه

** راهنماي جامع مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد **                 

** نکات مهم آموزشی
  • گذراندن کلیه واحدهای مصوب رشته مورد نظر و بررسی کلیه واحدهای گذرانده شده و باقیمانده طبق گزارش 272 سیستم گلستان
  • گذراندن کلیه واحدهای جبرانی لازم مرتبط با رشته کارشناسی ( قید شده در برنامه ارائه دروس در سایت http://pnu.ac.ir
  • معدل کل واحدهای گذرانده شده، حتما 14 به بالاتر باشد.
  • حداکثر یک عنوان درسی با پایان نامه می تواند اخذ شود.
  • انتخاب واحد پایان نامه در سیستم گلستان
تبصره: دانشجو موظف است پس از تایید موضوع پایان نامه، تا زمانی که آن را به پایان نرسانده است (دفاع نکرده است)، براساس تقویم دانشگاه در کلیه ي نیمسال هاي تحصیلی پایان نامه را انتخاب نماید. ( تمدید پایان نامه )**
مراحل ثبت فعالیت پژوهشی

* استاد راهنما در دوره کارشناسی ارشد به پیشنهاد دانشجو و تایید شوراي گروه آموزشی پژوهشی دانشگاه پیام نور تعیین می شود. استاد یا اساتید راهنما باید عضو هیات علمی (مورد تایید وزارتین ) با حداقل مرتبه استادیاري و داراي مدرك دکتري تخصصی در رشته مربوطه باشند. 


* دانشجو موظف است قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد یا اساتید راهنما انتخاب نماید. موضوع پس از تأیید گروه آموزشی و پژوهشی رشته ي مربوطه تصویب و با تایید شوراي تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور قطعیت می یابد .
* زمان درخواست دانشجو براي دفاع از پایان نامه می بایست حداقل 4 ماه پس از تاریخ تصویب پروپوزال در گروه آموزشی و پژوهشی رشته مربوطه باشد.**
مراحل ثبت موضوع و استاد راهنما

1- انتخاب موضوع مورود علاقه، رایزنی با استاد راهنمای مورد نظر و مدیر گروه مربوطه

2- ثبت درخواست تصویب موضوع و اساتید در قسمت پیشخوان خدمت سیستم گلستان:
(فایل مراحل ثبت درخواست تصویب موضوع و اساتید فعالیتهای آموزشی- پژوهشی)
(فایل راهنمای ثبت درخواست تصویب موضوع و اساتید فعالیتهای آموزشی- پژوهشی)
*گروه آموزشی و پژوهشی رشته، با مسئولیت مدیر گروه مربوطه ، موافقت یا عدم موافقت خود را با موضوع پیشنهادی و استاد راهنما و مشاور معرفی شده اعلام و نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش درخواست، در قسمت " مشاهده گردش کار" پیشخوان خدمت به دانشجو ابلاغ می گردد.

 
3- پس از تصویب موضوع و تعیین استاد راهنما، دانشجو موظف است نسبت به استعلام کتبی موضوع پایان نامه از سایت پیشینه پژوهش ایرانداك به نشانی: http://pishineh.irandoc.ac.ir    و دریافت کد رهگیري  اقدام نماید. 
(درج ایمیل دفتر تحصیلات تکمیلی، مدیر گروه و اساتید راهنما و مشاور در فرم ثبت نام ایرانداك الزامی است.) 

4- دریافت فرم پروپوزال (جهت دریافت فرم پروپوزال لطفا کلیک نمایید) توسط دانشجو از سایت دانشگاه و تکمیل آن زیر نظر استاد راهنما و مشاور .
5-ارسال فایل پروپزوال بر روی سامانه همانندجو به نشانی http://tik.irandoc.ac.ir  و  دریافت گزارش همانندجویی پارسا در ایرانداک
* گروه آموزشی و پژوهشی رشته، با مسئولیت مدیر گروه مربوطه، موافقت یا عدم موافقت خود را با پروپوزال اعلام و نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش، در قسمت "مشاهده گردش کار " پیشخوان خدمت به دانشجو، ابلاغ می گردد.
*در صورت عدم تصویب پروپوزال دانشجو موظف است نسبت به اصلاح و رفع ایرادات مطرح شده اقدام نماید.

 
6- بارگزاری فرم پروپوزال تصویب شده در سایت ایرانداك به نشانی  http://sabt‌.irandoc.ac.ir  توسط دانشجو و دریافت کد رهگیري و ارائه به تحصیلات تکمیلی مرکز.
نکته: ارسال نامه ایرانداک مبنی بر ثبت پروپوزال، گزارش همانندجویی و فایل پروپوزال در سیستم گلستان الزامی می باشد. 


7- پس از اعلام موافقت شورا با آغاز تدوین پایان نامه ، دانشجو موظف است هر 3 ماه یکبار گزارش مربوط به پیشرفت تدوین پایان نامه را تنظیم و با نظارت استاد راهنما در قالب فرم شماره (3)  (جهت دریافت فرم شماره 3 لطفا کلیک نمایید) تکمیل نماید.

 8- دانشجو موظف است قبل از دفاع از پایان نامه ي خود حداقل در 3 جلسه ي دفاع سایر دانشجویان شرکت کند  و فرم شماره (4) (جهت دریافت فرم شماره 4 لطفا کلیک نمایید )را به امضاي اساتید راهنما و مشاور جلسه دفاعیه مربوطه رسانده و نزد خود نگهداري نماید تا هنگام تکمیل و تایید فرم شماره (5) (جهت دریافت فرم شماره 5 لطفا کلیک نمایید) به اساتید راهنما و مشاور خود ارائه نماید. **
مراحل دفاع از پایان نامه

 پس از تکمیل پایان نامه دانشجو موظف است آن را به تایید نهایی استاد راهنما و مشاور رسانده و اقدامات ذیل را انجام دهد: 
1-ثبت درخواست دفاع در قسمت پیشخوان خدمت سیستم گلستان و درج تاریخ پیشنهادی دفاع
(جهت مشاهده مراحل ثبت درخواست دفاع لطفا کلیک نمایید)


 2-پس از اتمام تدوين پايان نامه و تاييد استاد راهنما، دانشجو موظف است فايل متن پايان نامه را بر روي سامانه همانندجو به نشانی  http://tik.irandoc.ac.ir  بارگزاري نموده و گزارش همانند جويي متن پايان نامه را دريافت و به  استاد راهنما تحویل نماید.
 3- فرم "تایید کفایت دفاع" را تکمیل نموده و توسط استاد راهنما و مشاور تایید شود ( جهت دریافت فرم شماره 6 کلیک نمایید)
4- تکمیل فرم شماره 7-1" فرم تعهد در قبال نتایج حاصل از پایان نامه " (جهت دریافت فرم شماره 1-7 لطفا کلیک نمایید) توسط دانشجو ، استاد راهنما و مشاور
نکته: ارسال گزارش همانندجویی فایل نهایی پایان نامه - فرم تایید کفایت دفاع از استاد راهنما- فایل پروپوزال و فایل ورد و پی دی اف نهایی پایان نامه (حداقل ده روز قبل از روز دفاع ) در سیستم گلستان الزامی می باشد.

5- ارسال فایل نهایی پایان نامه به استاد محترم داور

6-  تهیه پاور پوینت  وcd  از متن کامل پایان نامه (جهت دریافت راهنمای نگارش پایان نامه لطفا کلیک نمایید) جهت ارائه ي مطالب در روز دفاع (جهت دریافت یک نمونه پایان نامه خام لطفا کلیک نمایید) . 

7-  برگزاری جلسه دفاع و ثبت نمره پایان نامه در سیستم گلستان(مطابق با صورتجلسه دفاع) ( فایل راهنمای جلسات دفاع  غیر حضوری)** مراحل بعد از  دفاع از پایان نامه
1-  
انجام اصلاحات مربوطه و اخذ تاییدیه داور و تاییدیه نهایی به دفتر تحصیلات تکمیلی

2- تهیه ي تعداد 5 عدد لوح فشرده پایان نامه (cd  یا dvd ) جهت تحویل به استاد راهنما/ مشاور/واحدپژوهش/کتابخانه
         *کل پایان نامه / مقاله در یک فایل word  و یک فایل pdf  ذخیره شده باشد.
* حتماً صورتجلسه دفاع امضا شده ضمیمه باشد.
* طرح روي لوح فشرده باید مطابق نمونه درج شده در سایت تحصیلات تکمیلی بوده و بصورت چاپی باشد.(برچسپ نباشد)


3- بارگزاری فایل نهایی پایان نامه (بعد از اصلاحات ) در سایت ایرانداک به نشانی  http://sabt‌.irandoc.ac.ir

4- بارگزاری فایل نهایی پایان نامه (بعد از اصلاحات ) در سایت گلستان به نشانی  http://reg.pnu.ac.ir
   دانشجو  درخواست ها   ثبت اطلاعات پایان نامه دانشجو 

5- در صورت داشتن دستاورد پژوهشی (مقاله)، تکمیل فرم کاربرگ شماره3  (جهت دریافت فرم کاربرگ شماره3لطفا کلیک نمایید) توسط دانشجو جهت بهره مندي از نمره ي دستاورد پژوهشی و تایید توسط مسئولین ذیربط و ثبت نمره پژوهشی در سیستم گلستان )حداکثر 12 ماه پس از تاریخ دفاع)

6-  پیگیری تاییدیه مدرک کاردانی و کارشناسی به صورت فیزیکی  و یا سیستمی (پردازش 20270 سیستم گلستان)
 ) لطفا جهت دریافت فایل راهنمای درخواست استعلام تاییدیه تحصیلی غیر حضوری کلیک نمایید)

7- درخواست تسویه حساب سیستم گلستان جهت فارغ التحصیلی (جهت مشاهده فیلم راهنمای درخواست تسویه حساب کلیک نمایید)
                                                                                                                                             موفق باشید.