آیین نامه آموزشی بازنگری شده مقطع کارشناسی از(پورتال دانشگاه ) قسمت ساختاردانشگاه بخش اداره کل خدمات آموزشی  قابل دسترسی می باشد.
دانشجویان محترم جهت اطلاع از قوانین آموزشی به سایت مذکور مراجعه نمایند.
این بخش در لینک زیر نیر قابل دسترسی است:

pnu.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر