باسلام واحترام، پیرو اطلاعیه مورخ 23/6/94مندرج در رج ساپ خدمات آموزشی  و باتوجه به اینکه دانشجویان جدیدالورود و برخی دانشجویان سنوات قبل موفق به ارائه درخواستهای مهمان موقت و دائم نشده اند. دسترسی ثبت و تایید از تاریخ 28/6/94 مورخ 9/7/94 تمدید گردید.

لازم به ذکراست دانشجویان جدیدالورود متقاضی  پس از ثبت نام غیر حضوری و قبل از انتخاب واحد باید در خواست مهمان خود را در سیستم ثبت نمایند.لذا مقتضی است مراکز/ واحد ها مساعدت لازم را در این خصوص بعمل آورند.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر