افتتاحیه پروژه ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز سنقر کلیایی

 

افتتاحیه پروژه ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز سنقر کلیایی توسط مدیران ارشد استان کرمانشاه ( معاونت استاندار استان کرمانشاه نمایند محترم شهرستان سنقر حضرت  حجه السلام حسینی کیا و امام جمعه شهرستان و همچنین رئیس  دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه دکتر  بهمن سعیدی پور و جمع کثیری از مدیران شهرستان و دانشجویان و..

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه  ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز سنقرکلیایی  در زمینی به مساحت 40 هزار متر و با زیر بنای 1865متر مربع روز شنبه 21/11/98  توسط  معاونت محترم استاندار استان کرمانشاه نمایند محترم شهراستان حجه السلام حسینی کیا وامام جمعه محترم و همچنین  ریاست دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه دکتر سعیدی پور و جمع کثیری از مدیران شهرستان و دانشجویان و.. افتتاحیه  گردید

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور کرمانشاه پروژه ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز سنقر این مجموعه دارای  15  کلاس و گرمایش سوفاژ و سرمایش کولر از محل مصوبات سفر مقام معظم رهبری  هزینه گردیده است .

 

رئیس دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه دکتر بهمن سعیدی پور توصیف کرد و گفت با توجه به اینکه کرمانشاه از استانهای مرزی می باشد نیازمند توجه بیشتر مسئولین محترم بود وی اضافه کرد طی چهار سال گذشته مجوز بیش از 25 رشته گرایش کار شناسی ارشد از سوی شواری گسترش وزارت علوم تحقیقات و فناوری در مراکز و واحدها ی استان کرمانشاه اخذ شده است 

و همچنین اظهار داشته که مبلغ  14 میلیارد   ریال ازمحل  مصوبات سفر مقام معظم رهبری  هزینه گردیده است .

 

 

 

 

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر