مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور خبر داد:
حضور سه نماینده دانشگاه پیام نور در اردو تیم ملی تیراندازی دانشجویان

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور از حضور سه نماینده این دانشگاه در اردوی تیم ملی تیراندازی دانشجویان کشور خبرداد و افزود :مسابقات تیراندازی دانشجویان جهان در تاریخ ۲۳ الی ۲۷ اسفندماه سالجاری به میزبانی کشور مالزی برگزار خواهد شد.
نصیرزاده یادآورشد: سه دانشجوی این دانشگاه، سرکار خانم عاطفه سلطانیه دانشجوی  دانشگاه  پیام نور دامغان در رشته تفنگ بادی؛ نوشین پی خجسته دانشجوی دانشگاه پیام نور بوشهر در رشته تپانچه بادی و
همچنین آقای علی دریا تبار دانشجوی دانشگاه پیام نور مرکز کرمانشاه در رشته تپانچه بادی، به مرحله نهایی اردوی تیم ملی تیراندازی دانشجویان دعوت شدند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر